Javna Naročila

NMV2354/2015 Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do 2055
Datum objave: 30.04.2015
Datum zaključka: 14. 05. 2015 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Dolgoročne energetske bilance
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je izdelava dolgoročnih energetskih bilanc Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 z analizo koristi in stroškov različnih scenarijev.

Vsaj eden od scenarijev mora vključevati tudi naslednje cilje:

  • do leta 2055 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80% glede na raven iz leta 1990, ob tem pa zagotoviti brezogljično proizvodnjo električne energije do leta 2055;
  • do leta 2035 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na robo energije za vsaj 40% glede na raven iz leta 1990;
  • do leta 2035 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa za vsaj 35% glede na leto 2005;
  • do leta 2055 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa za vsaj 70% glede na leto 2005;
  • do leta 2055 vzpostaviti 100% električno mobilnost v osebnem in javnem prevozu.

V okviru tega je treba identificirati ključne dileme (kot npr. raba vode za energetske namene ali varstvo narave, manj ali zelo intenzivna elektrifikacija prometa, možna stopnja energetske neodvisnosti, raba plina in gradnja omrežij ali opuščanje plina, kriteriji za odločanje glede uporabe daljinskega ogrevanja) ter pretehtati prednosti in slabosti različnih usmeritev in odločitev.

Podrobnejši opis in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – Projektna naloga.


Končni rok za izdelavo predmeta javnega naročila je do zaključka javne obravnave osnutka Energetskega koncepta Slovenije, okvirni vmesni roki za posamezne aktivnosti pa so določeni v projektni nalogi.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 14. 5. 2015 do 10. ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum javnega odpiranja ponudb je 14. 5. 2015 ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.


Datum pogajanj je dne 14. 5. 2015 ob 13.00 uri.
Kraj pogajanj: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:2528 _blank download>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 8. 5. 2015, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje do 11. 5. 2015. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika