Javna Naročila

430-16/2009 Izdelava Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice
Datum objave: 17.06.2009
Datum zaključka: 30.07.2009 do 10. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Električna energija
Predmet objave:


Predmet javnega naročila je izdelava Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice.

Rok za prijavo:


Naročnik mora ponudbe prejeti do dne 30.7.2009 do vključno 10:00 ure na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V primeru, da bo ponudnik ponudbo oddal osebno, mora biti ta ponudba do zgoraj navedenega roka dostavljena v sprejemno pisarno naročnika na naslovu Kotnikova 5, Ljubljana

Odpiranje prijav:
Odpiranje ponudb bo 30.7.2009 ob 11:00 uri v prostorih naročnika na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ponudb je javno.

Prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Nataša Jančar Rovannatasa.jancar_rovan@gov.si01/ 400 3628
Dokumentacija:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi he_mokrice rd-razpisna_dokumentacija_he_mokrice.zip _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi he_mokrice odgovor.pdf _blank>Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika