Javna Naročila

IS DE 2015-16 Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo za leti 2015 in 2016
Datum objave: 29.12.2014
Datum zaključka: 19.01.2015 ob 11.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Programski paket za omrežja, internet in intranet
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je posodobitev in redno vzdrževanje informacijskega sistema naročnika za potrebe Direktorata za energijo za leti 2015 in 2016. Informacijski sistem vključuje:

  • spletno aplikacijo »EPOS za online zbiranje podatkov« - potrebna posodobitev in redno vzdrževanje,
  • spletno stran »Informacijski portal Energetika« - potrebno redno vzdrževanje.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 - specifikacije.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 19.1.2015 do 10. ure, na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Datum javnega odpiranje ponudb je 19.1.2014 do 11. ure.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:2199 _blank download>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Merilo za vrednotenje ponudb je najnižja skupna cena vseh zahtevanih storitev za izvedbo posodobitve in rednega mesečnega vzdrževanja informacijskega sistema. Izračun skupne cene se specificira na obrazcu 2 »Ponudba s ponudbenim predračunom«, tehnične specifikacije glede izvajanja zahtevane storitve so podrobneje opredeljene v poglavju 5 »Tehnične specifikacije« in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV). Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 9.1.2015 do 10. ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje do vključno 12.1.2015. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika