Javna Naročila

NMV1791/2015 Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo - ponovitev postopka
Datum objave: 03.04.2015
Datum zaključka: 16. 04. 2015 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Programski paket za omrežja, internet in intranet
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je posodobitev in redno vzdrževanje informacijskega sistema naročnika za potrebe Direktorata za energijo, ki vključuje:

  • spletno aplikacijo »EPOS za online zbiranje podatkov« - potrebna posodobitev in redno vzdrževanje,
  • spletno stran »Informacijski portal Energetika« - potrebno redno vzdrževanje.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – Tehnične specifikacije.


Rok izvajanja storitev je 2 leti od podpisa pogodbe.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 16. 4. 2015 do 10. ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum javnega odpiranja ponudb je 16. 4. 2015 ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.


Datum pogajanj je dne 16. 4. 2015 ob 13.00 uri.
Kraj pogajanj: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:2441 _blank download>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 9. 4. 2015, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje do 10. 4. 2015. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika