Javna Naročila

430-6/2010 Strokovna pomoč Direktoratu za energijo na področju priprave Državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarne na spodnji Savi
Datum objave: 03.03.2010
Datum zaključka: 18.03.2010 do 14. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Električna energija
Predmet objave:


Predmet javnega naročila je nudenje strokovne pomoči za obdobje od sklenitve pogodbe dalje do 15.12.2010.

Rok za prijavo:


Popolna ponudba, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 18.3.2010 do 14:00 ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za strokovno pomoč – priprava DPN za HE spodnja Sava«, na ovojnici pa mora biti jasno naveden naziv in naslov ponudnika, ki oddaja ponudbo. Ponudnik lahko uporabi obrazec 1, ki ga nalepi na ovojnico.

Odpiranje prijav:


Odpiranje in pregled ponudb bo potekalo brez prisotnosti javnosti.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Nataša Jančar Rovannatasa.jancar_rovan@gov.si01/ 400 3628
Dokumentacija:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi he_sp_sava razpisna_dokumentacija.zip _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi he_sp_sava he_spsava_q_a.pdf _blank>Vprašanja in odgovori ponudnikov

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika