Javna Naročila

NMV3000/2012 Vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo za leti 2013 in 2014
Datum objave: 03.12.2012
Datum zaključka: 11.12.2012
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve računalniške podpore
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo in prostor Direktorata za energijo, ki vključuje:

  • spletni portal EPOS za poenoteno zbiranje podatkov,
  • spletni Informacijski portal Energetika.

Vzdrževanje zajema zagotavljanje tehnične podpore za pravilno delovanje aplikacije ter odpravljanje nepravilnosti v delovanju aplikacijske programske opreme na glede na vzrok težav (sistemska, programska ali človeška napaka). Zahteva se redno vzdrževanje in ustrezno posodabljanje ter zagotavljanje zahtevanega minimalnega odzivnega časa za vzpostavitev funkcionalnega in pravilnega stanja sistema.

Vzdrževanje naročnikovega informacijskega sistema velja v obdobju od sklenitve pogodbe do vključno konca novembra leta 2014.

Podrobnejše specifikacije so opredeljene v tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 11. 12. 2012 do 10.00 ure, na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Glavna pisarna, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Odpiranje prijav: Datum javnega odpiranje ponudb je dne  11. 12. 2012  ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZIPmzp.jn@gov.si+386 4788000
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javna_narocila vzdrz_is_2013_2014 vzdrzevanje_rd.zip _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:

<link http: www.enarocanje.si _blank>Objava na portalu e-naročanje

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika