Javni Pozivi

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 03.03.2023
Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov Borzen, d.o.o. 03.03.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (68LS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (69ONS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavbs tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (104SUB-SO22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih (102SUB-OPN22) Eko sklad, j.s. 23.12.2022
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2022) Ministrstvo za infrastrukturo 01.07.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (101SUB-EVPO22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. 20.05.2022
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 11.04.2022
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo – vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna Ministrstvo za obrambo 06.01.2022
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (67OB22) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (90SUB-sNESLS21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »OŠ Ivana Cankarja - celovita energetska prenova stavbe« Občina Vrhnika 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (93SUB-SO21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (94SUB-PN21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (88SUB-PPŠ21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energestka sanacija objektov v lasti občine Hrastnik« Občina Hrastnik 11.10.2021
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika ali člana sveta Agencije za energijo (AE-2021) Ministrstvo za infrastrukturo 10.09.2021
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmartno ob Paki« Občina Šmartno ob Paki 25.08.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 

© 2012 - 2023 Portal Energetika