Javni Pozivi

CER-2017 Javni poziv k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Občine Cerknica
Datum objave: 11.01.2017
Datum zaključka: 6. 2. 2017
Izdajatelj: Občina Cerknica
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Cerknica na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb in storitev energetskega upravljanja v okviru nabora javnih objektov v lasti Občine Cerknica, po sistemu energetskega pogodbeništva.


Predmet poziva je iskanje promotorjev (potencialnih zasebnih partnerjev), ki bi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva financirali in izvedli ukrepe učinkovite rabe energije, s čimer bi zagotovili čim večje prihranke javnemu partnerju.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo naslednjih stavb:

 • Zdravstveni dom Cerknica, Cesta 4. maja 17;
 • Knjižnica J. Udoviča, Partizanska cesta 22;
 • Gerbičeva hiša, Tabor 48;
 • Društveni center Rakek, Trg padlih borcev 2.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:


  Občina Cerknica
  Cesta 4. maja 53
  1380 Cerknica


  najkasneje do 6. 2. 2017.

  Odpiranje prijav:
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Tamara Klepac Sterletamara.sterle@cerknica.si01 70 90 628/
  Dokumentacija:

  <link http: www.cerknica.si razpis _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


  <link file:8828 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo dodatna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi na elektronski naslov kontaktne osebe do 26.1.2017. Vse odgovore bo naročnik objavil na spletni strani najkasneje do 2.2.2017.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na elektronski naslov kontaktne osebe do 26.1. 2017.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika