Javni Pozivi

ZGNL-2017 Javni poziv k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva na stavbah Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Datum objave: 14.06.2017
Datum zaključka: 28. 06. 2017 ob 10:30
Izdajatelj: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega  partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah Zavoda za gluhe in naglušne.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo naslednjih stavb v okviru ZGNL:

 • A2 – delavnica,
 • B1 – srednja šola,
 • B2 – osnovna šola, avla,
 • B3 – uprava, predšolska dejavnost,
 • B4 – dijaški dom,
 • B5 – avdiologopedija, vezni hodnik in
 • B6 – telovadnica Ljubljana.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • celovita energetska sanacija objekta in izvedba e-polnilnice za avtomobile;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020";
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2017-2018.

 

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
  Vojkova 74
  1000 Ljubljana

  priporočeno po pošti ali dostavijo osebno do vložišča do 28. 6. 2017 do 10. ure (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, Ljubljana dne 28. 6. 2017 ob 10:30. 

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Boris Černilecboris.cernilec@zgnl.si01/ 5800-512/
  Dokumentacija:

  <link file:9087 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.zgnl.si zavod external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda in 2 kopij ter kopije vloge vv elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Predstavitveni sestanki
  Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Dodatne informacije
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi Boris Černilec (boris.cernilec@zgnl.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj je 22. 6. 2017 do 10.00. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 23. 6. 2017 do 16.00.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika