Javni Pozivi

SOP-2021 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmartno ob Paki«
Datum objave: 25.08.2021
Datum zaključka: 09.09.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Šmartno ob Paki
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Šmartno ob Paki na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmartno ob Paki.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove naslednjih objektov:

 • Osnovna šola bratov Letonja – objekt Vrtec Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki,
 • Mladinski center Šmartno ob Paki (MC Šmartno ob Paki), Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.

Seznam predvidenih ukrepov za objekt Vrtec Šmartno ob Paki:

 • sanacija ovoja stavbe,
 • sanacija vkopanih kletnih zidov,
 • sanacija tal,
 • menjava oken,
 • menjava vrat,
 • toplotna izolacija plošče proti hladnemu podstrešju,
 • menjava razsvetljave,
 • namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov na vsa grelna telesa ter
 • vgradnja toplotne črpalke zrak-voda.

Seznam predvidenih ukrepov za objekt MC Šmartno ob Paki:

 • sanacija vkopanih kletnih zidov,
 • menjava oken,
 • menjava vrat,
 • sanacija stropa mansarde,
 • menjava razsvetljave,
 • vgradnja prezračevalnega sistema,
 • namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa,
 • vgradnja merilnega sistema ter
 • vgradnja toplotne črpalke zrak-voda.

Zakljček izvedbe predvidenih ukrepov je predviden:

 • za objekt Vrtec Šmartno ob Paki - v letu 2022,
 • za objekt MC Šmartno ob Paki - v letu 2023.
Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložišča javnega partnerja na naslov:

Občina Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 69
3327 Šmartno ob Paki

najkasneje do 9. 9. 2021 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, dne 9. 9. 2021 ob 12:10 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Drago Kovačdrago.kovac@smartnoobpaki.si03/898-49-52
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Občina Šmartno ob Paki)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo pisna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta po e-pošti kontaktne osebe (Drago Kovač) javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 31. 8. 2021. Javni partner bo odgovore na zastavljena vprašanja objavil na spletni strani občine najkasneje do 2. 9. 2021.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika