my assignment help review admission essay writing 6 ghostwriter hip hop lyrics homework now cedar grove college papers to buy custom fancy writing custom research writing services motivation essay for university admission docotrs dissertation robert morgan 1960 buying a cafe business plan

Javni Pozivi

SB Trbovlje Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Splošne bolnišnice Trbovlje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov
Datum objave: 25.07.2016
Datum zaključka: 29. 08. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje poziva vse potencialne promotorje/zasebne partnerje, da oddajo svoje vloge zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Splošne bolnišnice Trbovlje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.


Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v Splošni bolnišnici Trbovlje. Predmet poziva je iskanje promotorjev/zasebnih partnerjev, ki bi v okviru javno-zasebnega partnerstva financirali izvedbo investicije in zagotovili ukrepe učinkovite rabe energije ter stem zagotovili prihranke javnemu partnerju.

 

Rok za prijavo:

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo na predpisanem obrazcu (Priloga št. 2) iz polnega besedila javnega poziva do dne 29. 8. 2016 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja:


Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana


oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog ni javno.


Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v štirih mesecih od prejema.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Zorislava Cimpermanzorislava.cimperman@gov.si01/400 69 56/
Dokumentacija:

Objava javnega poziva


Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina vloge promotorja o zainteresiranosti

Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži promotor, mora obvezno vsebovati naslednje
vsebinske elemente:

  • Predstavitev promotorja in dokazila o usposobljenosti,
  • Idejna rešitev za realizacijo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva,
  • Finančno-tehnični del vloge.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2020 Portal Energetika