Javni Pozivi

UKC Ljubljana Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja objekta "UKC Ljubljana, KO za travmatologijo, KO za kirurške okužbe in Svetovalno socialna služba" po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov
Datum objave: 25.07.2016
Datum zaključka: 29. 08. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje poziva vse potencialne promotorje/zasebne partnerje, da oddajo svoje vloge zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske obnove in storitev energetskega upravljanja "UKC Ljubljana, KO za travmatologijo, KO za kirurške okužbe in Svetovalno socialna služba" po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.


Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v "UKC Ljubljana, KO za travmatologijo, KO za kirurške okužbe in Svetovalno socialna služba". Predmet poziva je iskanje promotorjev/zasebnih partnerjev, ki bi v okviru javno-zasebnega partnerstva financirali izvedbo investicije in zagotovili ukrepe učinkovite rabe energije ter stem zagotovili prihranke javnemu partnerju.

 

Rok za prijavo:

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo na predpisanem obrazcu (Priloga št. 2) iz polnega besedila javnega poziva do dne 29. 8. 2016 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja:


Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana


oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog ni javno.


Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v štirih mesecih od prejema.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Zorislava Cimpermanzorislava.cimperman@gov.si01/400 69 56/
Dokumentacija:

<link http: www.mz.gov.si si pogoste_vsebine_za_javnost javne_objave objave_in_pozivi _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:3939 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina vloge promotorja o zainteresiranosti

Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži promotor, mora obvezno vsebovati naslednje
vsebinske elemente:

  • Predstavitev promotorja in dokazila o usposobljenosti,
  • Idejna rešitev za realizacijo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva,
  • Finančno-tehnični del vloge.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika