Javni Pozivi

NIJZ Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov
Datum objave: 25.07.2016
Datum zaključka: 29. 08. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje poziva vse potencialne promotorje/zasebne partnerje, da oddajo svoje vloge zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v dveh objektih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na naslednjih lokacijah:

  • Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
  • Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana.

Predmet poziva je iskanje promotorjev/zasebnih partnerjev, ki bi v okviru javno-zasebnega partnerstva financirali izvedbo investicije in zagotovili ukrepe učinkovite rabe energije ter s tem zagotovili prihranke javnemu partnerju.

 

Rok za prijavo:

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo na predpisanem obrazcu (Priloga št. 3) iz polnega besedila javnega poziva do dne 29. 8. 2016 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja:


Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana


oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog ni javno.


Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v štirih mesecih od prejema.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Zorislava Cimpermanzorislava.cimperman@gov.si01/400 69 56/
Dokumentacija:

<link http: www.mz.gov.si si pogoste_vsebine_za_javnost javne_objave objave_in_pozivi _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:3941 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina vloge promotorja o zainteresiranosti

Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži promotor, mora obvezno vsebovati naslednje
vsebinske elemente:

  • Predstavitev promotorja in dokazila o usposobljenosti,
  • Idejna rešitev za realizacijo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva,
  • Finančno-tehnični del vloge.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika