Javni Pozivi

KNK-2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja objektov po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov v objektih
Datum objave: 08.12.2016
Datum zaključka: 9. 1. 2017 ob 11.00
Izdajatelj: Občina Kostanjevica na Krki
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja objektov po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov v objektih.

Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v objektih. Predmet poziva je iskanje promotorjev (potencialnih zasebnih partnerjev), ki bi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva financirali in izvedli ukrepe učinkovite rabe energije ter zagotavljali čim večji del zagotovljenih prihrankov javnemu partnerju.


Javni poziv promotorjem se nanaša na sledeče stavbe:

 • Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki;
 • Vrtec Plavček, Gorjanska cesta 3a, 8311 Kostanjevica na Krki;
 • Zdravstvena postaja Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 16, 8311 Kostanjevica na Krki.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

   

  Občina Kostanjevica na Krki
  Ljubljanska cesta 7
  8311 Kostanjevica na Krki
     
  najkasneje do 9. 1. 2017 do 11.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja dne 9. 1. 2017 ob 11.00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Anita Krajncanita.krajnc@kostanjevica.si08 20 50 619/
  Dokumentacija:

  <link file:8817 _blank download>Polno besedilo javnega poziva


  <link http: www.kostanjevica.si _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Za podajo vloge niso predpisani obrazci. Vloga o zainteresiranosti naj bo podana na lastnih
  dokumentih promotorja. Zaželeno je, da vloga vsebuje:

  • predstavitev projekta javno-zasebnega partnerstva in dobo izvedbe partnerstva, kakor ju vidi promotor;
  • predlog oblike javno-zasebnega partnerstva;
  • predstavitev promotorja;
  • opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zasebnega partnerja;
  • opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez javnega partnerja;
  • predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva po sistemu zagotovitve minimalnih prihrankov v celotnem obdobju javno-zasebnega partnerstva;
  • terminski plan izvedbe ukrepov po objektih;
  • oceno tveganj predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva;
  • oceno izvedljivosti predlaganega modela;
  • SWOT analizo predlaganega modela javno-zasebnega partnestva v primerjavi z javnim naročilom;
  • predlog projektne metodologije za realizacijo predlagane rešitve;
  • kontaktno osebo in kontaktne podatke za podajanje dodatnih informacij

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zaprosijo za dodatne informacije, potrebne za pripravo vloge o zainteresiranosti pri kontaktni osebi javnega partnerja

  Ogled objekta

  Ogled objektov, ki so predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi do roka za oddajo vlog.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika