Javni Pozivi

MONM-2019 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov MONM - projekt 2
Datum objave: 05.11.2019
Datum zaključka: 22.11.2019
Izdajatelj: Mestna občina Novo mesto
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Novo mesto kot javni partner na podlagi 32. člena Zakona o javno zasebnem partnestvu (Ur. l. RS, št.127/2006) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov MO Novo mesto - PROJEKT 2« in sicer po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Predmet javno-zasebnega partnerstva je celovita energetska sanacija naslednjih javnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto:

 • Mestna občina Novo mesto; Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
 • Dolenjski muzej Novo mesto - stavba NOB; Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
 • OŠ Drska; Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto
 • OŠ Stopiče; Stopiče37, 8322 Stopiče
 • Poslovno stanovanjski kompleks; Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
 • Dom športov Loka; Župančičevo sprehajališče1, 8000 Novo mesto
 • Športni park Portoval; Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
 • IMV muzej Drgančevje; Drgančevje BŠ, 8000 Novo mesto

Promotorji lahko predlagajo tudi druge objekte v lasti Mestne občine Novo mesto, za katere ocenjujejo, da bi bili primerni za realizacijo celovite energetske sanacije.

Predmet javno-zasebnega partnerstva v predvidenem trajanju do največ 15 let je:

 • izvedba ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v predmetnih stavbah javnega partnerja,
 • storitev energetskega upravljanja v predmetnih stavbah (zagotavljanje preglednega delovanja energetskih naprav in sistemov, analiza rabe energije in stroškov, predlaganje ukrepov za znižanje rabe energije, investicijsko vzdrževanje energetskih naprav in sistemov, vodenje energetskega knjigovodstva, ipd).

   

  Rok za prijavo:

  Vlagatelji oddajo vloge o zainteresiranosti po pošti na naslov javnega partnerja:

  Mestna občina Novo mesto
  Seidlova cesta 1
  8000 Novo mesto

  Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 22. 11. 2019.

  Odpiranje prijav:

   

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Aleš Šurlaales.surla@novo.mesto.si--
  Dokumentacija:

  <link file:10995 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link https: www.novomesto.si postopki uradne-objave javni_poziv_promotorjem_k_oddaji_vloge_o_zainteresiranosti_za_izvedbo_projekta_energetske_sanacije_objektov_monm__projekt_2_ _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in dokumentacija (Mestna Občina Novo Mesto)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • kontakto osebo s kontaktnimi podatki,
  • opis projekta in idejne rešitve, kot jih predvideva promotor z opisom obsega investicije, ki jo je pripravljen prevzeti zasebni partner,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno izvedbe projekta,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • sken celotne vloge v elektronski obliki,
  • oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.

  Dodatna pojasnila
  Vlagatelji vlog o zainteresiranosti lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom s poslano zahtevo kontaktni osebi g. Alešu Šurli na e-naslov: ales.surla@novo.mesto.si.

  Izvedba predstavitvenih sestankov

  Javni partner bo organiziral sestanek in ogled objektov dne 14. 11. 2019 ob 9. uri, na katerem bo promotorjem dana možnost pridobitve podrobnih informacij o projektu. Zborno mesto je dvorišče pred stavbo Mestne občine Novo mesto, Seiedlova cesta 1, Novo mesto.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika