Javni Pozivi

STJRNJ-2019 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije javnih objektov v občini Šentjernej
Datum objave: 15.11.2019
Datum zaključka: 31.12.2019
Izdajatelj: Občina Šentjernej
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Šentjernej na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnestvu (Ur. l. RS, št.127/2006) poziva vse potencialne promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v občini Šentjernej« in sicer po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Predmet javno-zasebnega partnerstva je energetska sanacija naslednjih objektov, ki so v lasti občine Šentjernej:

 • Občina Šentjernej; Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej
 • Osnovna šola Šentjernej; Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
 • Podružnična šola Orehovica; Orehovica 14, 8310 Šentjernej
 • Zdravstvena postaja Šentjernej; Prvomajska cesta 5, 8310 Šentjernej
 • Kulturni center Primoža Trubarja; Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej
 • Knjižnica Mirana Jarca Šentjernej; Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej

Predmet javno-zasebnega partnerstva je energetska sanacija naslednjih objektov, ki niso v lasti občine Šentjernej:

 • Dolenjske lekarne Šentjernej; Prvomajska cesta 3b, 8310 Šentjernej
 • Pošta Šentjernej; Prvomajska cesta 3, 8310 Šentjernej
 • Policijska postaja Šentjernej; Prvomajska cesta 3c, 8310 Šentjernej

Promotorji lahko predlagajo tudi druge objekte v lasti občine Šentjernej, za katere ocenjujejo, da bi bili primerni za realizacijo v okviru tega projekta.

Predmet javno-zasebnega partnerstva v predvidenem trajanju do največ 15 let je:

 • izvedba ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v predmetnih stavbah javnega partnerja,
 • storitev energetskega upravljanja v predmetnih stavbah (zagotavljanje pregleda delovanja energetskih naprav in sistemov, analiza rabe energije in stroškov, predlaganje ukrepov za znižanje rabe energije, investicijsko vzdrževanje energetskih naprav in sistemov, vodenje energetskega knjigovodstva, ipd).

   

  Rok za prijavo:

  Vlagatelji oddajo vloge o zainteresiranosti po pošti na naslov javnega partnerja:

  Občina Šentjernej
  Prvomajska cesta 3a
  8310 Šentjernej

  na ovojnici s pripisom »Energetska sanacija javnih objektov v občini Šentjernej« NE ODPIRAJ! do vključno 31. 12. 2019.

  Odpiranje prijav:

   

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Vesna Mancinivesna.mancini@sentjernej.si//
  Dokumentacija:

  <link file:11013 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link https: sentjernej.e-obcina.si objava _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in dokumentacija (Občina Šentjernej)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • kontakto osebo s kontaktnimi podatki,
  • opis projekta in idejne rešitve, kot jih predvideva promotor z opisom in obsegom investicije, ki jo je pripravljen prevzeti zasebni partner,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno izvedbe projekta,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • sken celotne vloge v elektronski obliki,
  • oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.

  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom s poslano zahtevo kontaktni osebi ga. Vesni Mancini na e-naslov: vesna.mancini@sentjernej.si

  Izvedba predstavitvenih sestankov

  Javni partner bo pred rokom za oddajo vlog o zainteresiranosti organiziral sestanek in ogled objektov z vsakim promotorjem ločeno, na katerem bo promotorjem dana možnost pridobitve podrobnih informacij o projektu. Prošnjo za dodelitev termina sestanka promotorji posredujejo na e-naslov kontaktne osebe Vesne Mancini.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika