Javni Pozivi

OD-OHK 2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske sanacije in prenove javnih stavb Občin Divača in Hrpelje – Kozina
Datum objave: 12.08.2016
Datum zaključka: 12. 09. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Divača in Občina Hrpelje - Kozina
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača in Občina Hrpelje - Kozina kot javni partner pozivata vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občin Divača in Hrpelje - Kozina«.


Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Divača in Občine Hrpelje - Kozina po modelu energetskega pogodbeništva.


Predmet operacije je energetska sanacija in prenova petih javnih stavb:

 • Zdravstvena postaja Divača (Občina Divača)
 • Podružnična Osnova šola Vreme (Občina Divača)
 • OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina)
 • Vrtec Sežana - enota Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina)
 • ZD Sežana - Zdravstena postaja Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina)

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:


Občina Divača
Kolodvorska ulica 3/A
6215 Divača

najkasneje do 12. 9. 2016 do 10:00 ure.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo komisijsko.


Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Andrej Bolčičandrej.bolcic@hrpelje-kozina.si +386 5 680 01 50+386 5 680 01 80
Zdenka Hreščakzdenka.hrescak@divaca.si +386 57310930 +386 057310940
Dokumentacija:

<link http: www.hrpelje-kozina.si objave obvestilo-o-objavi-javnega-poziva-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-javnozasebnega-partnerstva-energetske-sanacije-in-prenove-javnih-stavb-obcin-divaca-in-hrpelje-ko _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:3974 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje tri (3) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana najkasneje do 6. 9. 2016 do 15:00 ure.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika