Javni Pozivi

DHKRV 2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske sanacije in prenove javnih stavb Občin Divača, Hrpelje–Kozina in Renče-Vogrsko
Datum objave: 23.09.2016
Datum zaključka: 03. 10. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Renče - Vogrsko
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Divača (Kolodvorska 3/a, 3215 Divača), Občina Hrpelje - Kozina (Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina) in Občina Renče - Vogrsko (Bukovica 43, 5293 Volčja Draga) kot javni partner pozivajo vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občin Divača, Hrpelje - Kozina in Renče - Vogrsko«.


Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Divača, Občine Hrpelje - Kozina in Občine Renče - Vogrsko po modelu energetskega pogodbeništva.


Predmet operacije je energetska sanacija in prenova 6 javnih stavb, v nadaljevanju obravnavanih kot:

 • Zdravstvena postaja Divača (Občina Divača),
 • Podružnica OŠ Vreme (Občina Divača),
 • OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • Vrtec Sežana - enota Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • ZD Sežana - Zdravstvena postaja Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • Podružnica OŠ Bukovica (Občina Renče - Vogrsko).

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:


Občina Renče - Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

najkasneje do 03. 10. 2016 do 10:00 ure.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo komisijsko.


Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Andrej Bolčičandrej.bolcic@hrpelje-kozina.si +386 5 680 01 50+386 5 680 01 80
Zdenka Hreščakzdenka.hrescak@divaca.si +386 57310930 +386 057310940
Erik Lasičinfo@rence-vogrsko.si+386 5 338 45 00+386 5 338 45 10
Dokumentacija:

<link http: www.divaca.si javna_narocila _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:4114 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila
Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na <link http: www.rence-vogrsko.si _blank external-link-new-window>www.rence-vogrsko.si. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana najpozneje tri dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb to je najkasneje do 28. 09. 2016 do 15:00 ure.

Ogled objektov

Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov zdenka.hrescak@divaca.si (objekti Občine Divača) in/ali andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si (objekti Občine Hrpelje - Kozina) in/ali erik.lasic@rence-vogrsko.si (objekti Občine Renče - Vogrsko) najkasneje do 30. 09. 2016 do 15:00 ure.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika