phd dissertation help how to write essay comparing two poems write my essay me help paper term dissertation about education research paper topics list supply chain management literature review how to start a party plan business dissertation philosophique terminale

Javni Pozivi

DHKRV 2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske sanacije in prenove javnih stavb Občin Divača, Hrpelje–Kozina in Renče-Vogrsko
Datum objave: 23.09.2016
Datum zaključka: 03. 10. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Renče - Vogrsko
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Divača (Kolodvorska 3/a, 3215 Divača), Občina Hrpelje - Kozina (Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina) in Občina Renče - Vogrsko (Bukovica 43, 5293 Volčja Draga) kot javni partner pozivajo vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občin Divača, Hrpelje - Kozina in Renče - Vogrsko«.


Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Divača, Občine Hrpelje - Kozina in Občine Renče - Vogrsko po modelu energetskega pogodbeništva.


Predmet operacije je energetska sanacija in prenova 6 javnih stavb, v nadaljevanju obravnavanih kot:

 • Zdravstvena postaja Divača (Občina Divača),
 • Podružnica OŠ Vreme (Občina Divača),
 • OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • Vrtec Sežana - enota Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • ZD Sežana - Zdravstvena postaja Hrpelje (Občina Hrpelje - Kozina),
 • Podružnica OŠ Bukovica (Občina Renče - Vogrsko).

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:


Občina Renče - Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

najkasneje do 03. 10. 2016 do 10:00 ure.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo komisijsko.


Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Andrej Bolčičandrej.bolcic@hrpelje-kozina.si +386 5 680 01 50+386 5 680 01 80
Zdenka Hreščakzdenka.hrescak@divaca.si +386 57310930 +386 057310940
Erik Lasičinfo@rence-vogrsko.si+386 5 338 45 00+386 5 338 45 10
Dokumentacija:

Objava javnega poziva


Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila
Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na http://www.rence-vogrsko.si. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana najpozneje tri dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb to je najkasneje do 28. 09. 2016 do 15:00 ure.

Ogled objektov

Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov zdenka.hrescak@divaca.si (objekti Občine Divača) in/ali andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si (objekti Občine Hrpelje - Kozina) in/ali erik.lasic@rence-vogrsko.si (objekti Občine Renče - Vogrsko) najkasneje do 30. 09. 2016 do 15:00 ure.

Nazaj

© 2012 - 2020 Portal Energetika