Javni Pozivi

NG-2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Celovita energetska sanacija in prenova štirih stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica
Datum objave: 23.09.2016
Datum zaključka: 07. 10. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Mestna občina Nova Gorica
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina nova Gorica na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) kot javni partner objavlja predmetni javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za »Celovita energetska sanacija in prenova štirih  stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica«.


Predmet javnega poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedboza energetskega pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo in prenovo štirih javnih stavb v lasti Mestne obcine Nova Gorica:

  • Telovadnica OŠ Solkan,
  • Telovadnica OŠ Branik,
  • Vrtec Šempas,
  • Vrtec Dornberk.

 

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:


Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica


najkasneje do 07. 10. 2016 do 10:00 ure.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo potekalo komisijsko na naslovu javnega partnerja dne 7. 10. 2016 ob 10:30 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Zoran Ušajzoran.usaj@nova-gorica.si05 33 50 146/
Dokumentacija:

<link http: www.nova-gorica.si zadnje-objave _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:4117 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v povezavi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 4. 10. 2016 do 12:00 ure. Narocnik – javni partner bo pojasnila, navezujoca se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, najkasneje do 5. 10. 2016 do 16:00 ure.

 

Ogled objekta
Ogled objektov je možen po predhodni najavi na elektronski naslov kontaktne osebe javnega partnerja do 30. 09. 2016 do 14:00 ure.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika