master degree thesis in crypto system critical thinking worksheets for kids do resume services really work edhelper homework pass college admission help business plan template microsoft word persuasive speech writer programming coursework help buy critical essay writing peer helping essay

Javni Pozivi

LOG-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec"
Datum objave: 10.01.2017
Datum zaključka: 20. 1. 2017 ob 10.00
Izdajatelj: Občina Logatec
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Logatec kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) poziva vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec«.


Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v javnih objektih Občine Logatec z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja v javnih objektih, navedenih v nadaljevanju.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo naslednjih stavb:

 • poslovna stavba na naslovu tržaška cesta 27, Tržaška cesta 27, Logatec;
 • Kulturni dob Tabor, Tržaška cesta 152, Logatec;
 • Podružnična osnovna šola Hotedršica, Tržaška cesta 150, Logatec;
 • Podružnična osnovna šola Laze, Laze 57, Laze;
 • Stara šola Rovte, Rovte 100, Rovte.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

  Občina Logatec

  Tržaška cesta 50A

  1370 Logatec


  najkasneje do 20. 1. 2017 do 10.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo komisijsko.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Mateja ČukMateja.cuk1@logatec.si+386 1 759 06 36/
  Dokumentacija:

  Objava javnega poziva


  Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo dodatna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi na elektronski naslov kontaktne osebe do 18.1.2017 do 14.00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2020 Portal Energetika