Javni Pozivi

LOG-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec"
Datum objave: 10.01.2017
Datum zaključka: 20. 1. 2017 ob 10.00
Izdajatelj: Občina Logatec
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Logatec kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) poziva vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec«.


Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v javnih objektih Občine Logatec z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja v javnih objektih, navedenih v nadaljevanju.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo naslednjih stavb:

 • poslovna stavba na naslovu tržaška cesta 27, Tržaška cesta 27, Logatec;
 • Kulturni dob Tabor, Tržaška cesta 152, Logatec;
 • Podružnična osnovna šola Hotedršica, Tržaška cesta 150, Logatec;
 • Podružnična osnovna šola Laze, Laze 57, Laze;
 • Stara šola Rovte, Rovte 100, Rovte.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

  Občina Logatec

  Tržaška cesta 50A

  1370 Logatec


  najkasneje do 20. 1. 2017 do 10.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo komisijsko.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Mateja ČukMateja.cuk1@logatec.si+386 1 759 06 36/
  Dokumentacija:

  <link http: logatec.si index.php razpisi-j-narocila javni-pozivi _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


  <link file:8827 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo dodatna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi na elektronski naslov kontaktne osebe do 18.1.2017 do 14.00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika