Javni Pozivi

CIK-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.
Datum objave: 16.01.2017
Datum zaključka: 27. 1. 2017 ob 15.00
Izdajatelj: Občina Cerkno, Občina Kobarid
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Cerkno in Občina Kobarid kot javna partnerja pozivata vse zainteresirane  osebe – promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Cerkno in Občine Kobarid po modelu energetskega pogodbeništva.

Cilj javnih partnerjev je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v svojih javnih objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v svojih javnih objektih:

 • Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica 26, Cerkno;
 • Podružnica Osnovna šola Breginj, Breginj 65, Kobarid;
 • Podružnična osnovna šola Smast, Smast 13, Kobarid;
 • Podružnična osnovna šola Drežnica, Drežnica 16e, Kobarid.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

  Občina Cerkno

  Bevkova ulica 9

  5282 Cerkno


  najkasneje do 27. 1. 2017 do 15.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo komisijsko.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Jožica Lapajne (Občina Cerkno)jozica.lapajne@cerkno.si05/ 373 46 47/
  Simon Škvor (Občina Kobarid)direktor@kobarid.si05/ 389 92 17/
  Dokumentacija:

  <link http: www.cerkno.si javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-javno-zasebnega-partnerstva-energetska-sanacija-in-prenova-javnih-stavb-obcine-cerkno-in-obcine-kobarid _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva (Občina Cerkno)


  <link http: www.kobarid.si index.php razpisi _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva (Občina Kobarid)


  <link file:8831 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na elektronski naslov kontaktnih oseb do 23.1.2017 do 12. ure. Odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh <link http: www.cerkno.si _blank external-link-new-window>Občine Cerkno in <link http: www.kobarid.si _blank external-link-new-window>Občine Kobarid najpozneje tri dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na elektronski naslov kontaktnih oseb najkasneje do 20.1.2017 do 15:00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika