Javni Pozivi

LOG-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Revitalizacija objekta Stara šola Log
Datum objave: 16.05.2017
Datum zaključka: 29. 5. 2017 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Log - Dragomer
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objekta Stara šola Log v lasti Občine Log - Dragomer po modelu energetskega pogodbeništva.

Predmet operacije je energetska prenova in rekonstrukcija objekta Stara šola Log.

Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v objektu Stara šola Log z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja.

Stavba stara šola Log, ki se nahaja na lokaciji Loška cesta 12, 1358 Log Pri Brezovici, je v lasti Občine Log – Dragomer in je registrirana nepremičnina kulturne dediščine EŠD 11848. Stavba bo namenjena javnim vsebinam. Predstavljala bo osrednjo točko funkcij, namenjenih občanom.

V sklopu prenove se namerava izvajati statična sanacija objekta, energetska sanacija, ureditev dostopa in uporabe za funkcionalno ovirane osebe in prilagoditev prostorov
in inštalacij novim vsebinam.

Izvedba celotne investicije je predvidena v letu 2018.

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Občina Log - Dragomer
  Na Grivi 5
  1358 Log pri Brezovici

  Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 29. 5. 2017 do 10. ure.

  Odpiranje prijav: Odpiranje vlog bo komisijsko.
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Rebeka Skalja Kurerebeka.kure@log-dragomer.si00386 30 696 032
  Dokumentacija:

  <link file:9021 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: log-dragomer.si razpisi razpis_14.html _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Log - Dragomer)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Izvedba predstavitvenih sestankov
  Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Dodatna pojasnila
  Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na rebeka.kure@log-dragomer.si. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Log – Dragomer <link http: www.log-dragomer.si domov.html external-link-new-window internal link in current>www.log-dragomer.si najpozneje štiri (4) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje vlog, to je najkasneje do 23. 5. 2017 do 15:00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika