united states history homework helper apa format research paper sample essays about time get help with your essay essay writers online analysis and findings in dissertation dissertation services uk advice custom essay online purchase a research proposal do my business law homework

Javni Pozivi

LOG-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Revitalizacija objekta Stara šola Log
Datum objave: 16.05.2017
Datum zaključka: 29. 5. 2017 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Log - Dragomer
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objekta Stara šola Log v lasti Občine Log - Dragomer po modelu energetskega pogodbeništva.

Predmet operacije je energetska prenova in rekonstrukcija objekta Stara šola Log.

Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v objektu Stara šola Log z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja.

Stavba stara šola Log, ki se nahaja na lokaciji Loška cesta 12, 1358 Log Pri Brezovici, je v lasti Občine Log – Dragomer in je registrirana nepremičnina kulturne dediščine EŠD 11848. Stavba bo namenjena javnim vsebinam. Predstavljala bo osrednjo točko funkcij, namenjenih občanom.

V sklopu prenove se namerava izvajati statična sanacija objekta, energetska sanacija, ureditev dostopa in uporabe za funkcionalno ovirane osebe in prilagoditev prostorov
in inštalacij novim vsebinam.

Izvedba celotne investicije je predvidena v letu 2018.

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Občina Log - Dragomer
  Na Grivi 5
  1358 Log pri Brezovici

  Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 29. 5. 2017 do 10. ure.

  Odpiranje prijav: Odpiranje vlog bo komisijsko.
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Rebeka Skalja Kurerebeka.kure@log-dragomer.si00386 30 696 032
  Dokumentacija:

  Javni poziv promotorjem

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Log - Dragomer)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Izvedba predstavitvenih sestankov
  Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Dodatna pojasnila
  Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na rebeka.kure@log-dragomer.si. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Log – Dragomer www.log-dragomer.si najpozneje štiri (4) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje vlog, to je najkasneje do 23. 5. 2017 do 15:00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2020 Portal Energetika