Javni Pozivi

DUG-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče"
Datum objave: 16.08.2017
Datum zaključka: 31. 08. 2017 ob 15:00
Izdajatelj: Dom upokojencev Gradišče
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Dom upokojencev Gradišče (javni partner) na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetske sanacije Doma upokojencev Gradišče.

Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v objektu Dom upokojencev Gradišče z izvedbo javno-zasbnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let,
 • celovita energetska prenova objekta.
 • izvedba celotne investicije predvidena v letu 2018.

Predvideni investicijski ukrepi:

 • ukrepi na ovoju objekta (toplotna izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija stropa, toplotna izolacija strešne konstrukcije, toplotna izolacija kleti, toplotna izolacija talne konstrukcije),
 • ukrepi na strojnih instalacijah (vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe, vgradnja prezračevanja kuhinje in jedelnice),
 • ukrepi na elektro instalacijah (zamenjava stevilk z LED svetili, monitoring).

 

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Dom upokojencev Gradišče
  Gradišče nad Prvačino 4
  5294 Dornberk

  do 31. 8. 2017 do 15:00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo komisijsko.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Dom upokojencev Gradiščedir.gradisce@ssz-slo.si//
  Dokumentacija:

  <link file:9166 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: domgradisce.si novice _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Dom upokojencev Gradišče)

  <link http: domgradisce.si novice arhiv-novic _blank external-link-new-window internal link in current>Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo vlog (Dom upokojencev Gradišče)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Predstavitveni sestanki
  Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Dodatne informacije
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s pozivom na e-naslov: dir.gradisce@ssz.-slo.si najkasneje do 21. 8. 2017 do 15:00 ure. Javni partner bo dodatna pojasnila zainteresiranim promotorjem posredoval na <link http: domgradisce.si _blank external-link-new-window internal link in current>spletni strani partnerja najkasneje do 22. 8. 2017 do 15:00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika