Javni Pozivi

NG 2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Celovita energetska sanacija in prenova štirih stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica - 2. sklop
Datum objave: 22.09.2017
Datum zaključka: 16. 10. 2017 ob 10:00
Izdajatelj: Mestna občina Nova Gorica
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Nova Gorica na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) kot javni partner objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za »Celovita energetska sanacija in prenova štirih  stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica - 2sklop«.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo in prenovo štirih javnih stavb v lasti Mestne obcine Nova Gorica. Predvidene stavbe:

  • Stavba 1: VRTEC SOLKAN (s povezovalnim delom)
  • Stavba 2:  VRTEC MOJCA
  • Stavba 3: VRTEC NAJDIHIJCA
  • Stavba 4: STAVBA GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA

Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 15 let. Izvedba celotnega paketa investicij je predvidena v letih 2019 in 2020.

 

Rok za prijavo:

Za pravočasno oddano vlogo se šteje ponudba, ki prispe priporočeno po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno na naslov:

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja
15000 Nova Gorica

v I. nadstropje soba 36 - v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica do 16. 10. 2017 do 10.00 ure.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo potekalo komisijsko na naslovu javnega partnerja dne 16. 10. 2017 ob 11.00 uri v stekleni sejni dvorani (I. nadstropje).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Izidor Ušajizidor.usaj@golea.si05/ 33 50 363/
Dokumentacija:

<link file:9249 _blank download internal link in current>Poziv promotorjem

<link https: www.nova-gorica.si za-obcane razpisi _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in dokumentacija (Mestna občina Nova Gorica)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v pozivni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila in vprašanja

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v povezavi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov izidor.usaj@golea.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 5. 10. 2017 do 12.00 ure. Naročnik – javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, najkasneje do 9. 10. 2017 do 16.00 ure.

Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi na naslov izidor.usaj@golea.si do 3. 10. 2017 do 14.00 ure.

Izvedba predstavitvenih sestankov

Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika