Javni Pozivi

DDNG-2018 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Dijaški dom Nova Gorica - energetska sanacija"
Datum objave: 26.03.2018
Datum zaključka: 17. 05. 2018 ob 15:00
Izdajatelj: Dijaški dom Nova Gorica
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Dijaški dom Nova Gorica (javni partner) na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane osebe - promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetske sanacije Dijaškega doma Nova Gorica.

Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v objektu Dijaškega doma Nova Gorica z izvedbo javno-zasbnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let,
 • celovita energetska prenova objekta.
 • izvedba celotne investicije predvidena v letu 2019.

Predvideni investicijski ukrepi:

 • ukrepi na ovoju objekta (toplotna izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija stropa, toplotna izolacija strešnih konstrukcij in teras),
 • ukrepi na strojnih instalacijah (vgradnja ventilov s termostatskimi glavami, vgradnja sprejemnikov sončne energije, sanacija toplotne postaje),
 • ukrepi na elektro instalacijah (zamenjava stevilk z LED svetili, monitoring).

 

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Dijaški dom Nova Gorica
  Streliška pot 7
  5000 Nova Gorica

  do 17. 5. 2018 do 15:00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo komisijsko.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Dijaški dom Nova Goricainfo@ddng.si-
  Dokumentacija:

  <link file:10317 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: ddng.si wp-content uploads poziv-promotorjem-podaljanje-roka.pdf _blank external-link-new-window internal link in current>Obvestilo o podaljšanju roka

  <link http: ddng.si blog javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-jzp _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Dijaški dom Nova Gorica)


  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Predstavitveni sestanki
  Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Dodatne informacije
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s pozivom na e-naslov: info@ddng.si najkasneje do 9. 5. 2018 do 15:00 ure. Dodatna pojasnila bodo zainteresiranim promotorjem posredovana na <link http: ddng.si _blank external-link-new-window internal link in current>spletni strani partnerja najkasneje do 11. 5. 2018 do 15:00 ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika