Javni Pozivi

PUC-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Puconci in Občine Črenšovci
Datum objave: 17.10.2016
Datum zaključka: 03. 11. 2016 ob 11.30
Izdajatelj: Občina Puconci, Občina Črenšovci
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Puconci na podlagi pooblastila Občine Črenšovci za izvedbo postopka poziva promotorjem in na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Puconci in Občine Črenšovci.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti občine Puconci.


V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo naslednjih stavb v lasti Občine Puconci:

 • Poslovno-stanovanjski objekt – Bodonci 7, Bodonci 7, 9265 Bodonci;
 • Občinska stavba Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci;
 • Osnovna šola Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci;
 • Osnovna šola Puconci, POŠ Mačkovci, Mačkovci 51, 9202 Mačkovci;
 • Osnovna šola Puconci, POŠ Bodonci, Bodonci 5, 9265 Bodonci;
 • Vrtec pri Osnovni šoli Puconci, Enota Brezovci, Brezovci 51, 9201 Puconci.

in Občine Črenšovci:

 • Občinska stavba Kleklov dom, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
 • Vrtec Bistrica pri OŠ Prežihovega Voranca, Srednja Bistrica 49 b, 9232 Črenšovci,
 • Vaški dom Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 116, 9232 Črenšovci.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

   

  Občina Puconci
  Puconci 80
  9201 Puconci


  najkasneje do 3. 11. 2016 do 11.30 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, dne 3. 11. 2016 ob 12.00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Občina Puconciobcina.puconci@puconci.si02 545 91 00/
  Borut Smejgospodarstvo@puconci.si02 545 91 81/
  Anton Tӧrnarinfo@obcina-crensovci.si02 573 57 50/
  Dokumentacija:

  <link http: www.puconci.si razpis _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  <link file:8774 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi Občine Puconci. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 27. 10. 2016 do 14.00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 28. 10. 2016 do 13.00 ure.

  Ogled objekta

  Ogled objekta, ki je predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi Občine Puconci do 25. 10. 2016 do 14.00 ure. Ogled se bo vršil 26. 10. 2016 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika