Javni Pozivi

RAV-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Ravne na Koroškem
Datum objave: 26.10.2016
Datum zaključka: 7. 12. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Občina Ravne na Koroškem
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Ravne na Koroškem, na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), za stavbo Dom telesne kulture Ravne tudi na podlagi pooblastila Republike Slovenije za izvedbo postopka, objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Ravne na Koroškem.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Ravne na Koroškem.

 • Dom telesne kulture (DTK), Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Gasilski dom Ravne, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Kulturni center Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Telovadnica OŠ Koroški jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem;
 • POŠ Kotlje, Kotlje 7, 2394 Kotlje;
 • Telovadnice OŠ Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Upravna stavba ZD Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Vrtec Ravne Enote Ajda, Javornik 56, 2390 Ravne na Koroškem;
 • Vrtec Ravne Enote Levi devžej, Kotlje 11, 2394 Kotlje;
 • Letni bazen Ravne.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

   

  Občina Ravne na Koroškem
  Gačnikova pot 5
  2390 Ravne na Koroškem


  najkasneje do 7. 12. 2016 do 10.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, dne 7. 12. 2016 ob 10.30 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Darko Šulerdarko.suler@ravne.si02/821-60-18; 040/800-435/
  Dokumentacija:

  <link http: www.ravne.si _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  <link file:8793 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 28. 11. 2016 do 10.00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 29. 11. 2016 do 16.00 ure.

  Ogled objekta

  Ogled objekta, ki je predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi Občine Ravne na Koroškem do 10. 11. 2016 do 11.00 ure. Ogled se bo vršil 11. 11. 2016 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika