Javni Pozivi

ČNK-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Hotela Črna in stavbi ob stadionu
Datum objave: 08.11.2016
Datum zaključka: 15. 11. 2016 ob 8.00
Izdajatelj: Občina Črna na Koroškem
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Črna na Koroškem na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Hotela Črna in stavbi ob stadionu.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo:

 • stavbe Hotela Črna, Center 153, 2393 Črna na Koroškem,
 • stavbe ob športnem stadionu, v kateri se nahajajo klubski prostori NK Peca.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

   

  Občina Črna na Koroškem
  Center 101
  2393 Črna na Koroškem


  najkasneje do 15. 11. 2016 do 8.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja dne 15. 11. 2016 ob 8.30.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Irena Nagernikirena.nagernik@crna.si02 870 48 16/
  Dokumentacija:

  <link http: crna.si index.php novice obvestila-iz-uprave _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  <link file:8780 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 11. 11. 2016 do 12.00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 11. 11. 2016 do 14.00 ure.

  Ogled objekta

  Ogled objekta, ki je predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi Občine Ravne na Koroškem do 10. 11. 2016 do 16.00 ure. Ogled se bo vršil 11. 11. 2016 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika