Javni Pozivi

LAŠ-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Laško
Datum objave: 18.11.2016
Datum zaključka: 5. 12. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Občina Laško
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Laško na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Laško.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo naslednjih stavb:

 • Osnovna šola Primoža Trubarja Podružnična šola Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško;
 • Vrtec Rimske Toplice, Cankarjeva ulica 14, 3270 Rimske Toplice;
 • Osnovna šola Antona Aškerca Podružnična šola Jurklošter, Jurklošter 23, 3273 Jurklošter;
 • Osnovna šola Antona Aškerca Podružnična šola Sedraž, Sedraž 21, 3270 Laško;
 • Osnovna šola Antona Aškerca Podružnična šola Lažiše, Lažiše 27, 3272 Rimske Toplice.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:

  Občina Laško
  Mestna ulica 2
  3270 Laško

  najkasneje do 5. 12. 2016 do 10.00 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja dne 5. 12. 2016 ob 12.00.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  mag. Andrej Flisandrej.flis@lasko.si+386 3 733 8700+386 3 733 8700
  Dokumentacija:

  <link http: www.lasko.si sl javna-narocila-razpisi-in-nepremicnine _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  <link file:8786 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov obcina@lasko.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 25. 11. 2016 do 10 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 28. 11. 2016.

  Ogled objekta

  Ogled objekta, ki je predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi Občine Laško do 25. 11. 2016 do 11.00 ure. Ogled se bo vršil 28. 11. 2016 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika