Javni Pozivi

TRB-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
Datum objave: 06.12.2016
Datum zaključka: 20. 12. 2016 ob 8.30
Izdajatelj: Občina Trbovlje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Trbovlje na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

 

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objektu OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti na naslov:


  Občina Trbovlje
  Mestni trg 4
  1420 Trbovlje

  najkasneje do 20. 12. 2016 do 8.30 ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja dne 20. 12. 2016 ob 9.00.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Kristjan Dolinšekobcina.trbovlje@trbovlje.si03 56 34 800 /
  Dokumentacija:

  <link http: www.trbovlje.si vsebina _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

  <link file:8816 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 12. 12. 2016 do 9. ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 15. 12. 2016.

  Ogled objekta

  Ogled objekta, ki je predmet poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi do 12. 12. 2016 do 9.00 ure. Ogled se bo vršil  z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika