Javni Pozivi

VER-2017 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objektov Osnovne šole Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, Osnovne šole Kobilje ter Športne dvorane Radenci
Datum objave: 01.09.2017
Datum zaključka: 22. 09. 2017 ob 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci, pozivajo vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju promotorje) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za projekt celovite energetske prenove objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • celovita energetska sanacija objektov in izvedba e-polnilnice za avtomobile;
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020";
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2017 in 2018.

 

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča Občine Veržej, na naslovu:

  Občina Veržej
  Ulica bratstva in enotnosti 8 
  9241 Veržej

  do vložišča prispele najkasneje do 22. 9. 2017 do 9:30, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, dne 22. 9. 2017 ob 10. uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Bojan Ferencobcina.verzej@siol.net02 584 44 80
  Dokumentacija:

  <link file:9201 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem, 1. 9. 2017

  <link file:9228 _blank download internal link in current>Sprememba poziva promotorjem, 14. 9. 2017

  <link http: verzej.si za-obcane razpisi>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Veržej)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika prijav
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Vprašanja
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi Bojan Ferenc. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 20. 9. 2017 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 21. 9. 2017.

  Ogled objektov
  Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva je možen po predhodni najavi, ki mora biti  podana pri kontaktni osebi v občini Veržej. Najava za ogled objektov je možna do 18. 9. 2017 do 10. ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled. Ogledi bodo na voljo 19. 9. 2017.

   

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika