Javni Pozivi

ZOS-2020 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite obnove stavbe v lasti občine Zagorje ob Savi
Datum objave: 23.03.2020
Datum zaključka: 27.03.2020 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Zagorje ob Savi
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti Občine Zagorje ob Savi.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo:

 • stavbe Telovadnice OŠ Toneta Okrogarja; Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi

Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno:

 • višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov,
 • povečanje energetske učinkovitosti objektov,
 • znižanje stroškov energije in vzdrževanja objektov,
 • energetsko upravljanje objektov.

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020", sredstva, ki bodo potrebna pri sanaciji objekta in niso predmet energetske sanacije, bo zagotavljal javni partner;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2020 in 2021.
Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici najkasneje do 27. 3. 2020 do 10. ure na naslov:

Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, dne 27. 3. 2020 ob 11:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Matej Drobežmatej.drobez@zagorje.si03/5655702
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem
Priloga 1: Vizualizacija telovadnice OŠ Tone Okrogar

Podrobnejše informacije (Občina Zagorje ob Savi)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • opis projekta in idejne rešitve, kot jih predvideva promotor z opisom in obsegom investicije, ki jo je pripravljen prevzeti zasebni partner,
 • finančno in ekonomsko oceno projekta,
 • časovni načrt izvedbe,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi (Matej Drobež) javnega partnerja.

Ogled objektov
Ogled objektov je možen skupaj z lastnikom ob predhodni najavi pri kontaktni osebi (Matej Drobež) javnega partnerja.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika