Javni Pozivi

ROD-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu "Veleblagovnica TIMA"
Datum objave: 07.09.2016
Datum zaključka: 23. 09. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Radlje ob Dravi
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica TIMA«.


Predmet javnega poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objekta »Veleblagovnica TIMA« (Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi).

 

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:


Občina Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi


najkasneje do 23. 09. 2016 do 10:00 ure.


Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, dne 23. 9. 2016 ob 10:30 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Občina Radje ob Draviobcina.radlje@radlje.si//
mag. Maša Peteržinekmasa.peterzinek@radlje.si//
Marjana Švajgermarjana.svajger@radlje.si//
Dokumentacija:

<link http: www.radlje.si razpisi-in-natecaji javni-poziv-promotorjem _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:4056 _blank download>Polno besedilo javnega poziva


<link file:4057 _blank download>Dokumentacija javnega partnerja

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronske naslove obcina.radlje@radlje.si, masa.peterzinek@radlje.si, marjana.svajger@radlje.si (pošiljati na vse tri!). Skrajni rok za postavitev vprašanj je 16. 9. 2016 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 20.9.2016.

 

Ogled objekta
Ogled objekta, ki je predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi do 14. 9. 2016 do 13:00 ure. Ogled se bo vršil dne 15. 9. 2016, z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika