Javni Pozivi

Energetika LJ 2016 Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (URE-SUB_2016_01)
Datum objave: 05.02.2016
Datum zaključka: Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 9. 1. 2017.
Izdajatelj: Energetika Ljubljana, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

 • ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • ukrep 2: Vgradnja novega kotla za zemeljski plin ob priključitvi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
 • ukrep 3: Vgradnja nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
 • ukrep 4: Vgradnja novega kotla, ki zamenja dotrajani kotel na zemeljski plin,
 • ukrep 5: Vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 9. 1. 2017.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami dokumentacije javnega poziva in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, kot je navedeno v dokumentaciji javnega poziva. Vlagatelj mora vlogo dostaviti na naslov :

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
"Spodbude"
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo v torek, 9. 2. 2016, nato pa vsako sredo do zaključka javnega poziva, oziroma najkasneje do 11. 1. 2017, ko bo zadnje odpiranje vlog.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Energetike Ljubljana najkasneje do 14. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Ljubljana kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa sredstva javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Energetika Ljubljanaucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si//
Dokumentacija:

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016008-pdf _blank external-link-new-window>Poziv (Ur. l. RS, št. 8/2016 - Razglasni del, stran 230)


<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2016044-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 44/2016 - Razglasni del, stran 1590)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016062-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l, RS, št. 62/2016 - Razglasni del, stran 2121)


<link http: energetika.jhl.si ucinkovita-raba-energije _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Sredstva za nepovratne finančne spodbude so izključno lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato dodeljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravičencem. Skupna višina sredstev znaša 150.000 EUR.

Drugi podatki:

Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznega ukrepa znaša:


Za ukrep 1:

 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 750,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 750,00 EUR.

Za ukrep 2:

 • za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 450,00 EUR,
 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 650,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 650,00 EUR.

Za ukrep 3:

 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 300,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 7 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 15 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 300,00 EUR.

Za ukrep 4:

 • za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 200,00 EUR,
 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 250,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 5 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 15 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 250,00 EUR.

Za ukrep 5:

 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 750,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 750,00 EUR.

Prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, se izračuna na način, ki je naveden v dokumentaciji javnega poziva.

 


Rok za izvedbo

Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika