Javni Pozivi

73OBEV24 Javni poziv za kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom (73OBEV24)
Datum objave: 05.04.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS. oz do razdelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Okolju prijazna osebna vozila
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil:

 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon,
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje;
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,…).
Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

Vlagatelji lahko vložijo elektronsko vlogo z vsemi prilogami in dokazili preko portala eUprava, oziroma pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami in dokazili, in sicerosebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je pravočasno vložena, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga 73OBEV24" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 30/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Višina sredstev po tem pozivu znaša 10,0 milijonov EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 • se na njihovo ime glasi predračun ali pogodba izbranega dobavitelja vozila.

Finančni pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je:

 • spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5%.
 • fiksna obrestna mera: 2,8%

V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.

Odplačilna doba znaša največ 10 let.

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita je 1.500 EUR, najvišji pa 70.000 EUR na upravičeno osebo oziroma do višine kreditne sposobnosti prosilca ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

Stroški kredita
Stroški kreditne pogodbe, vodenja kredita in zavarovanja zajemajo:

 • strošek odobritve kredita se obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5% od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40 EUR in največ 175 EUR;
 • strošek vodenja kredita na letni ravni znaša 35 EUR za kredite do vključno 4.000 EUR oz. 45 EUR za kredite nad 4.000 EUR;
 • strošek zavarovanja kredita se obračuna glede na višino glavnice, povečane za obresti, in dolžino odplačilne dobe; ta lahko znaša od 0,83% do 1,68% vrednosti zavarovalne osnove.

Postopek pridobitve kredita

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo
 2. Oddajte vlogo Eko skladu
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti
 4. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe v eni izmed poslovalnic Banke Intesa Sanpaolo najpozneje v treh mesecih po izdaji odločbe
 5. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40% zneska kredita izključno izvajalcu naložbe
 6. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko
 7. Preostali del kredita (najmanj 60%) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika