Javni Pozivi

6SUB-OB11 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (6SUB-OB11)
Datum objave: 31.12.2010
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

 • A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %);
 • C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske,
 • stavbe (minimalno grelno število od 3,0 do 5,1 glede na vrsto toplotne črpalke),
 • D - vgradnja prvega sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe (okna, balkonska vrata, fiksna zasteklitve z toplotno prehodnostjo celotnega okna U <= 1,2 W/m2K),
 • F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo 908"
Rok za prijavo:

153

Odpiranje prijav: 1383902049
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/ 241 48 61/72/28 ali 68 vsak dan med 8. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi objava_jp_6sub-ob11.pdf _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2010110.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 110/2010- Razglasni del, stran 3272)

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi djp_6sub-ob11ah.pdf _blank>Vloga za prijavo z navodili za ukrepe A-H

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi djp_6sub-ob11ij.pdf _blank>Vloga za prijavo z navodili za ukrepe I-J


<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podobnejše informacije na spletni strani Ekosklada

Višina sredstev: 10 mio EUR
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 •  lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva,
 • ožji družinski član lastnika, 
 • najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi 

Za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi,
 • ožji družinski član kupca.


Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe. Podrobnosti za posamezni ukrep so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika