Javni Pozivi

12SUB-OB12 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (12SUB-OB12)
Datum objave: 30.12.2011
Datum zaključka: 31.08.2012
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

 • A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • B - vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %),
 • C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (minimalno grelno število od 3,0 do 5,2 glede na vrsto toplotne črpalke),
 • D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi,
 • E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi (okna, balkonska vrata, fiksna zasteklitve s toplotno prehodnostjo celotnega okna U <= 1,2 W/m2K),
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo 911"
Rok za prijavo:

153

Odpiranje prijav: 1383901613
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-28/61/67/70 ali 83 vsak del. dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2011109.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 109/2011- Razglasni del, stran 3051)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo z navodili za ukrepe A-H

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo z navodili za ukrepe I-J

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Ekosklada 

Višina sredstev: 7,5 mio EUR
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva,
 • ožji družinski član lastnika,
 • najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi.

Za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi,
 • ožji družinski član kupca.

Višina nepovratne finančne spodbude:
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe. Podrobnosti za posamezni ukrep so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika