Javni Pozivi

18SUB-OB13 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (18SUB-OB13)
Datum objave: 11.01.2013
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2013.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %),
 • C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi,
 • E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi (okna, balkonska vrata, fiksna zasteklitve s toplotno prehodnostjo celotnega okna U <= 1,2 W/m2K),
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo 959"
Rok za prijavo:

153

Odpiranje prijav: 1389008625
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-28/61/67/70 ali 83 vsak del. dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si pdf sub2013 _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013003-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 3/2013 - Razglasni del, stran 124)

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013060-pdf _blank>Obvestilo o zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 60/2013 - Razglasni del, stran 2151)

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi main.html _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada 

Višina sredstev: 15,5 mio EUR
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva,
 • ožji družinski član lastnika,
 • najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika.

Za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz predmeta objave oznaka I ali J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni tri- in večstanovanjski stavbi,
 • ožji družinski član kupca.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika