Javni Pozivi

19SUB-OB13 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (19SUB-OB13)
Datum objave: 11.01.2013
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2013
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • A - toplotna izolacija fasade (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo 963"
Rok za prijavo:

153

Odpiranje prijav: 1358250821
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-36 vsak dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si pdf sub2013 _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013003-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 3/2013 - Razglasni del, stran 135)

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi main.html _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013083.pdf _blank>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 83/2013 - Razglasni del, stran 2849)

Višina sredstev: 4,5 mio EUR
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.

 


Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika