Javni Pozivi

NS BORZEN 2019 Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o.
Datum objave: 12.03.2019
Datum zaključka: 20. 03. 2019
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Upravljanje kapitalskih naložb
Predmet objave:

Predmet objave je poziv za zbiranje prijav za imenovanje člana nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o.. Družba ima sedež v Ljubljani, Dunajska cesta 156.

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za člana nadzornega sveta v gospodarski družbi in glede katerega ne obstojijo zakonske ovire za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v osebi, ki izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko.

Vlada bo na podlagi zbranih prijav imenovala tri člane nadzornega sveta družbe BORZEN. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (petih) let in so lahko ponovno imenovani.

Rok za prijavo:

Pisne prijave z dokazili kandidatov sprejemamo do 20. 3. 2019 na naslovu:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

s pripisom »NE ODPIRAJ - Za poziv za člana nadzornega sveta družbe BORZEN d.o.o.«.

Odpiranje prijav:
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za infrastrukturogp.mzi@gov.si//
Dokumentacija:
  • <link file:10629 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva
Višina sredstev:
Drugi podatki:

Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje
Od kandidatov pričakujemo najmanj univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo ter znanje in izkušnje s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja oziroma vodenja projektov in praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.

Kandidat mora vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • izpolnjen europass obrazec z dokazili in referencami,
  • motivacijsko pismo,
  • opravljeno usposabljanje za člana NS,
  • izjavo o zakonskem izpolnjevanju splošnih pogojev.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentaciji polnega besedila javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika