Javni Pozivi

NS SODO Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe SODO, d.o.o.
Datum objave: 01.04.2015
Datum zaključka: 10. 04. 2015
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Upravljanje kapitalskih naložb
Predmet objave:

Predmet objave je poziv za zbiranje prijav za imenovanje člana nadzornega sveta družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o..

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za člana nadzornega sveta v gospodarski družbi in glede katerega ne obstojijo zakonske ovire za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v osebi, ki izvaja gospodarsko javno službo organiziranje trga z električno energijo.

Vlada bo na podlagi zbranih prijav imenovala dva člana nadzornega sveta družbe SODO. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno imenovani.

Rok za prijavo:

Pisne prijave z dokazili kandidatov sprejemamo do 10. 4. 2015 na naslovu:


Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

s pripisom »NE ODPIRAJ - Za poziv za člana nadzornega sveta družbe  SODO d.o.o.«.

Odpiranje prijav:
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za infrastrukturogp.mzi@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:2435 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev: /
Drugi podatki:

Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje
Od kandidatov pričakujemo najmanj univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo ter znanje in izkušnje s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja oziroma vodenja projektov in praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.

 

Kandidat mora vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • izpolnjen europass obrazec z dokazili in referencami,
  • motivacijsko pismo,
  • opravljeno usposabljanje za člana NS,
  • izjavo o zakonskem izpolnjevanju splošnih pogojev.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentaciji <link file:2435 _blank download>polnega besedila javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika