Javni Pozivi

NS SODO 2019 Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe SODO, d.o.o.
Datum objave: 12.03.2019
Datum zaključka: 20. 03. 2019
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Upravljanje kapitalskih naložb
Predmet objave:

Predmet objave je poziv za zbiranje prijav za imenovanje člana nadzornega sveta družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.. Družba ima sedež v Mariboru, Minařikova ulica 5.

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za člana nadzornega sveta v gospodarski družbi in glede katerega ne obstojijo zakonske ovire za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Vlada bo na podlagi zbranih prijav imenovala dva člana nadzornega sveta družbe SODO. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno imenovani.

Rok za prijavo:

Pisne prijave z dokazili kandidatov sprejemamo do 20. 3. 2019 na naslovu:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

s pripisom »NE ODPIRAJ - Za poziv za člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o.«.

Odpiranje prijav:
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za infrastrukturogp.mzi@gov.si//
Dokumentacija:
  • <link file:10630 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva
Višina sredstev:
Drugi podatki:

Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje
Od kandidatov pričakujemo najmanj univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo ter znanje in izkušnje s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja oziroma vodenja projektov in praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.

Kandidat mora vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • izpolnjen europass obrazec z dokazili in referencami,
  • motivacijsko pismo,
  • opravljeno usposabljanje za člana NS,
  • izjavo o zakonskem izpolnjevanju splošnih pogojev.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentaciji polnega besedila javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika