Javni Pozivi

EL-OVE FN Dobova Brežice Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev fotonapetostne naprave na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dobova v občini Brežice
Datum objave: 10.05.2024
Datum zaključka: 09.06.2024
Izdajatelj: Vrata Deržič, Deržič Rudolf s.p.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javne objave je osnutek elaborata obnovljivih virov energije (elaborat OVE) za umestitev fotonapetostne naprave na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dobova v občini Brežice.

Elaborat OVE je izdelan na podlagi 12. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE). Elaborat OVE je potrebno javno objaviti v primeru, kadar se fotonapetostne naprave umešča na območja iz 2. do 5. točke prvega odstavka 8. člena ZUNPEOVE (predpisana prednostna območja), kamor spadajo tudi območja zaprtih odlagališč.

Elaborat OVE je pripravljen z namenom umestitve fotonapetostne naprave na območju zaprtega odlagališča odpadkov Dobova v občini Brežice. Predvidena okvirna moč fotonapetostne naprave je do 2,2 MW. Umestitev fotonapetostne naprave je načrtovana znotraj, in na pretežnem delu, odlagališča nenevarnih odpadkov Dobova, kot je določeno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Območje se nahaja vzhodno od naselja Dobova v občini Brežice. Od najbližjega stanovanjskega objekta je območje oddaljeno približno 300 metrov zračne linije. Približno 400 metrov od odlagališča odpadkov Dobova se nahaja že obstoječa fotonapetostna naprava s sledilnim sistemom nazivne električne moči 432 kW, ki je produkt in last istega investitorja ter je bila priključena v omrežje v maju 2011.

Rok za prijavo:

Javnost in občine lahko pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkom elaborata OVE, oddajo do vključno 9. 6. 2024 na elektronska naslova investitorja Vrata Deržič, Deržič Rudolf s.p. in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo:

Pri pošiljanju se kot zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE«.

Odpiranje prijav:

Po prejemu pripomb bo investitor v fotonapetostno napravo preko pooblaščenega prostorskega načrtovalca pripravil obrazloženo stališče do pripomb javnosti in občin.

Stališče do pripomb bo skupaj s končno verzijo elaborata OVE objavljeno na tej spletni strani.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MOPEgp.mope@gov.si//
Vrata Deržič, Deržič Rudolf s.p.info@vrata-derzic.si//
Dokumentacija:

 

Višina sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika