Javni Pozivi

EL-OVE SE Dekani Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev sončne elektrarne Dekani
Datum objave: 07.03.2024
Datum zaključka: 06.04.2024
Izdajatelj: SENG d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet objave je osnutek elaborata obnovljivih virov energije (elaborat OVE) za umestitev samostoječe fotonapetostne elektrarne na območju deponije odvečnega materiala Zamatavinc, v Mestni občini Koper.

Elaborat OVE je izdelan na podlagi 20. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) in v povezavi z 12. členom tega zakona. Na podlagi ZUNPEOVE je elaborat OVE potrebno javno objaviti v primeru, kadar se fotonapetostne naprave umešča na območja, na katerih veljajo ali so v postopku priprave že bili javno objavljeni osnutki državnih prostorskih izvedbenih aktov s področja prometne ali energetske infrastrukture.

Območje deponije odvečnega materiala Dekani je v naravi zemljišče, ki se nahaja med naseljema Rižana in Dekani, nad avtocestnim predorom Dekani, avtoceste A1 Ljubljana – Koper, na katerem je deponiran izkopni material iz predora avtoceste. Investitor želi izgraditi prostostoječo sončno elektrarno moči cca. 8,4 MWp, transformatorsko postajo ter priključni vod na elektroenergetsko omrežje. Fotovoltaični moduli sončne elektrarne bodo nameščeni na fiksno kovinsko podkonstrukcijo, ki bo ustrezno temeljena. Namestili se bodo transformatorji, razsmerniki in vsa potrebne kabelske povezave ter drogovi nadzornih kamer itd. Elektrarna bo ograjena z varnostno ograjo.

Rok za prijavo:

Javnost in občine pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkom elaborata OVE, oddajo do vključno 6. 4. 2024 na elektronska naslova investitorja SENG d.o.o. in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo:

Pri pošiljanju se kot zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE«.

Odpiranje prijav:

Po prejemu pripomb bo investitor v fotonapetostno napravo preko pooblaščenega prostorskega načrtovalca pripravil obrazloženo stališče do pripomb javnosti in občin.

Stališče do pripomb bo skupaj s končno verzijo elaborata OVE objavljeno na tej spletni strani.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MOPEgp.mope@gov.si//
SENG d.o.o.seng@seng.si//
Dokumentacija:
Višina sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika