Javni Pozivi

EL-OVE SE Jezerce Divača Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev sončne elektrarne »Jezerce« - Divača
Datum objave: 20.12.2023
Datum zaključka: 19.01.2024
Izdajatelj: Enery SLO d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javne objave je osnutek elaborata obnovljivih virov energije (elaborat OVE) za umestitev samostoječe fotonapetostne elektrarne severno od naselja Divača ob avtocestnem razcepu Gabrk.

Elaborat OVE je izdelan na podlagi 20. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) in v povezavi z 12. členom tega zakona. Na podlagi ZUNPEOVE je elaborat OVE potrebno javno objaviti v primeru, kadar se fotonapetostne naprave umešča na območja, na katerih veljajo ali so v postopku priprave že bili javno objavljeni osnutki državnih prostorskih izvedbenih aktov s področja prometne ali energetske infrastrukture.

Območje posega za umestitev fotonapetostne naprave se nahaja severno od naselja Divača ob avtocestnem razcepu Gabrk in v neposredni bližini RTP Divača. Investitor želi znotraj avtocestnega razcepa Gabrk zgraditi prostostoječo sončno elektrarno moči cca. 8,5 MW, transformatorsko postajo ter priključni vod na elektroenergetsko omrežje. Območje načrtovane ureditve obsega cca. 11.85 ha. Fotonapetostni moduli sončne elektrarne bodo postavljeni na nosilno konstrukcijo, ki bo na primeren način temeljena v tla.

Rok za prijavo:

Javnost in občine pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkom elaborata OVE, oddajo do vključno 19. 1. 2024 na elektronska naslova investitorja Enery SLO d.o.o. in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo:

Pri pošiljanju se kot zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE«.

Odpiranje prijav:

Po prejemu pripomb bo investitor v fotonapetostno napravo preko pooblaščenega prostorskega načrtovalca pripravil obrazloženo stališče do pripomb javnosti in občin.

Stališče do pripomb bo skupaj s končno verzijo elaborata OVE objavljeno na tej spletni strani.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MOPEgp.mope@gov.si//
Enery SLO d.o.o.office.ljubljana@enery.energy//
Dokumentacija:
Višina sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika