Javni Pozivi

EL-OVE HE Brežice FE D1 Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev fotonapetostne naprave na območju odlagališča za sedimente D1 ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice
Datum objave: 15.12.2023
Datum zaključka: 14.01.2024
Izdajatelj: HESS, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javne objave je osnutek elaborata obnovljivih virov energije (elaborat OVE) za umestitev samostoječe fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D1 ob pretočni akumulaciji HE Brežice (FE D1).

Elaborat OVE je izdelan na podlagi 20. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) in v povezavi z 12. členom tega zakona. Na podlagi ZUNPEOVE je elaborat OVE potrebno javno objaviti v primeru, kadar se fotonapetostne naprave umešča na območja, na katerih veljajo ali so v postopku priprave že bili javno objavljeni osnutki državnih prostorskih izvedbenih aktov s področja prometne ali energetske infrastrukture.

Območje posega za umestitev fotonapetostne naprave se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije hidrolektrarne HE Brežice, v neposredni bližini meje med občinama Brežice in Krško. Umestitev fotonapetostne naprave je načrtovana na funkcionalnem zemljišču HE Brežice, ki je namenjeno morebitnemu odlaganju sedimentov iz pretočne akumulacije HE Brežice. To območje se imenuje odlagališče sedimentov (deponija D1) in se nahaja na levem bregu reke Save. Prostor za odlaganje sedimentov se predvidoma ne bo uporabljal najmanj še naslednjih 15 do 20 let, kar opravičuje postavitev fotonapetostne elektrarne na celotni površini deponije (cca. 4,5 ha).

Rok za prijavo:

Javnost in občine pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkom elaborata OVE, oddajo do vključno 14. 1. 2024 na elektronska naslova investitorja HESS, d.o.o. in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo:

Pri pošiljanju se kot zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE«.

Odpiranje prijav:

Po prejemu pripomb bo investitor v fotonapetostno napravo preko pooblaščenega prostorskega načrtovalca pripravil obrazloženo stališče do pripomb javnosti in občin.

Stališče do pripomb bo skupaj s končno verzijo elaborata OVE objavljeno na tej spletni strani.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
HESS, d.o.o.info@he-ss.si//
MOPEgp.mope@gov.si//
Dokumentacija:
Višina sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika