Javni Razpisi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo« Ministrstvo za kulturo 22.12.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« Občina Ljutomer 08.12.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 22.09.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas« Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas 04.08.2017
Tretja faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" Ministrstvo za pravosodje 01.08.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik Občina Kamnik 21.07.2017
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Ministrstvo za infrastrukturo 30.06.2017
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 30.06.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah« Občina Šmarje pri Jelšah 02.06.2017
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 21.04.2017
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Ministrstvo za infrastrukturo 24.03.2017
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Ministrstvo za infrastrukturo 24.03.2017
Druga faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" Ministrstvo za pravosodje 10.03.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor" Mestna občina Maribor 10.03.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 03.03.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« Mestna občina Celje 24.02.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija Občina Idrija 03.02.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini Mestna občina Slovenj Gradec 13.01.2017

© 2012 - 2022 Portal Energetika