Javni Razpisi

KIC_2015_1 Razpis v podporo tržnemu plasiranju energetskih inovacij
Datum objave: 11.02.2015
Datum zaključka: 10. 4. 2015
Izdajatelj: KIC InnoEnergy
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetske inovacije
Predmet objave:

Razis je objavljen v podporo projektom, ki imajo za cilj zmanjšanje stroškov oskrbe z energijo oz. energetskimi storitvami ter izboljšanje zanesljivosti in ekonomičnosti obratovanja energetskih sistemov, pogonov in naprav na podlagi inovativnih, laboratorijsko ali pilotno že preizkušenih rešitev.

Razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem, sodelujejo pa lahko tudi univerze in raziskovalne organizacije, vendar morajo za sodelovanja na razpisu imeti ustanovljena »spin off« podjetja. Pri ustanovitvi le teh jim lahko KIC InnoEnergy tudi pomaga.

Partnerski pristop KIC InnoEnergy je usmerjen v razvoj laboratorijskih idej z namenom uspešnega prodora inovativnega izdelka ali storitve na trg, ne podpira pa razvojnih dejavnosti do faze laboratorijskega preizkusa izdelka (TRL 5 ali več).

Sodelovanje z  Evropskim inštitutom za  tehnologijo (EIT) omogoča, da podpore KIC InnoEnergy niso profitno motivirane, podprejo pa lahko tudi stališča trga bolj drzne inovacije. Za razliko od skladov tveganega kapitala so sredstva KIC InnoEnergy namenjena oceni tehnične izvedljivosti, pridobivanja patentnih pravic in izdelavo študije tržnega potenciala nepovratna. V nadaljevanju procesa proizvodnje in trženja izdelka pa lahko KIC InnoEnergy najde strateškega partnerja ali vstopi v lastniško strukturo podjetij v obliki deležev od patentnih pravic, prodaje ali s stvarnimi kapitalskimi vložki.

Rok za prijavo:

Na razpisu, ki je odprt do 10. 4. 2015, lahko sodelujete pod naslednjimi pogoji:

  • da imate v zaključnih fazah razvoja izdelek ali storitev, ki prispeva k doseganju enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov energije, zmanjšanje emisij TGP, povečanje zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami ter povečanje varnosti in/ali zanesljivosti obratovanja energetskih sistemov;
  • da je bil produkt oz. storitev uspešno preizkušena (pilotni izdelek ali opravljen testni preizkus);
  • da projektni konzorcij vključuje  3-7 partnerje s področij R&R in iz industrije;
  • da je v projektni konzorcij vključen vsaj 1 partner s področja komercializacije inovativnega izdelka oz. storitve;
  • da so v konzorciju partnerji iz vsaj dveh držav, od teh vsaj eden iz države članice EU.
Odpiranje prijav: Odpiranje prijav bo 1. maja 2015.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Andrej KlemencAKlemenc@rec.org041 222-783/
Dokumentacija:

Dokumentacija KIC 2015-1

Podrobnejše informacije


Predstavitev KIC InnoEnergy

Višina sredstev: Višina sredstev je od 0,1 do 2 milijona €, maximalno 75% sofinanciranje.
Drugi podatki:

Postopek prijave se razlikuje od običajne oddaje vlog, saj želi KIC InnoEnergy pomagati vsem potencialnim prijaviteljem z informacijami in nasveti pri pripravi čim bolj kvalitetne vloge. V kolikor bi imeli težave pri pridobivanju ustreznih partnerjev vam KIC InnoEnergy lahko tudi pomaga najti partnerje za ustrezen konzorcij.

Pred samo pripravo vloge je potrebno predstavniku KIC InnoEnergy v Sloveniji g. Andreju Klemencu poslati kratko standardizirano predstavitev projektne ideje in zasnove projektnega konzorcija. Obrazec za oddajo vlog vam bo posredovan na vašo zahtevo, pri pripravi predstavitve vašega projektnega predloga, pa vam bo g. Klemenc na voljo s pojasnili in nasveti.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika