Javno zbiranje ponudb

542-9/2009 Javno zbiranje ponudb za najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani, za obdobje dveh let
Datum objave: 30.07.2010
Datum zaključka: 30.08.2010 do 14. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno zbiranje ponudb
Tematika: Ostalo
Predmet objave:


Predmet javnega zbiranja ponudb: najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani, za obdobje dveh let.

Rok za prijavo:


Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem in angleškem jeziku:
Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo: 1 izvod v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski oblik na CD-ju. v zaprti kuverti, najkasneje do 14. ure, dne 30. 8. 2010, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: zbiranje ponudb za pridobitev neopremljenih poslovnih prostorov v najem za potrebe ACER v Ljubljani, številka: 542-9/2009/, oznaka: »Ne odpiraj – zbiranje ponudb!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Odpiranje prijav:


Odpiranje ponudb za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa ne bo javno. V nadaljevanju bodo z najustreznejšimi ponudniki izvedena pogajanja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tina Fistravectina.fistravec@gov.si01/400 3362
Barbara Pretnarbarbara.pretnar@gov.si01/ 478 1833
Dokumentacija:

<link http: mgstat fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi acer r2010062.pdf _blank>Razpis za javno zbiranje ponudb (Uradni list RS - Razglasni del, št. 62/2010, stran 2037)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi acer acer_razpis.pdf _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:


Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo: 1 izvod v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski  oblik na CD-ju v zaprti kuverti, najkasneje do 14. ure, dne 30.08.2010 na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.

 

Ponudbe morajo veljati do vključno 31.12.2010

 

Najemna pogodba bo z najustreznejšim ponudnikom sklenjena za določen čas in sicer za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja.

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi acer acer_q_a.pdf _blank>Vprašanja in odgovori

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika