Javno zbiranje ponudb

430-49/2010 Strokovne podlage za nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (AN-URE 2)
Datum objave: 18.03.2011
Datum zaključka: 04.04.2011 do 10. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno zbiranje ponudb
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:


Prvi nacionalni akcijski načrt, t.j. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 (v nadaljevanju: AN-URE 1) je sprejela Vlada RS konec januarja 2008. AN-URE 1 je bil pripravljen skladno z zahtevami Direktive 2006/32/ES o pripravi prvega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost držav članic in z navodili, ki jih je dala Komisija.

 

Namen projekta je v skladu s 4. in 14. členom Direktive 2006/32/ES izdelati strokovne podlage za drugi nacionalni akcijski načrt, t.j. za Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (v nadaljevanju AN-URE 2), s katerim bo Slovenija dosegla do leta 2016 glede na izhodiščno letno porabo končne energije prihranke energije v višini, ki bodo Sloveniji do leta 2020 v skladu s cilji EU omogočili povečanje energetske učinkovitosti za 20 %.

Rok za prijavo:


Popolna ponudba, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 04.04.2011 do 10:00 ure.

Odpiranje prijav:
Javno odpiranje ponudb bo dne 04.04.2011 ob 11:00 uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Hinko Šolinchinko.solinc@gov.si01/478-7461
Dokumentacija:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi an_ure objava.pdf _blank>Razpis

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi an_ure razpisna_dokumentacija.doc _blank>Razpisna dokumentacija

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi an_ure obrazci.doc _blank>Obrazci

Višina sredstev:
Drugi podatki:


Vprašanja in odgovori ponudnikov:

 

Vprašanje 1:
Prosimo za pojasnilo ali mora tudi javni zavod priložiti obrazec BON-2 k ponudbi Strokovne podlage za Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za 2011 – 2016.

 

Odgovor 1:
Vse gospodarske družbe, vključno z javnimi zavodi, morajo predložiti obrazec BON-2.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika